Kommundelsnämnden

Kommundelsnämnden svarar för drift av förskoleverksamhet, grundskola, äldre- och handikappomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet i Kolsva.

Kommundelsnämndens sammanträden är offentliga
Kommundelsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. Åhörare får lyssna till sammanträdet men har inte yttranderätt. 30 minuter i början av sammanträdet finns möjlighet att ställa frågor till nämndens ledamöter om sådant som anknyter till kommundelens verksamhet. Kommundelsnämnden sammanträder i Bibliotekets samlingssal. Föredragningslista finns även anslagen på Kolsva bibliotek.

Ledamöter

Andreas Trygg, V, ordförande
Eivor Valcic S, vice ordförande
Annika Duàn S
Åsa Göransson S
Hans Andersson S
Leif Mikkelsen V
Hanna Wallsted MP
Svante Uggla M
Marcus Hallgren M
Bernt Bergsten C
Maria Liljedahl SD

Ersättare
Jenny Björklöv S
Else-Marie Jonsson S
Torbjörn Soneryd S
Maria Hagvåg S
Christian Nålberg S
Kenneth Nordberg V
Alexandra Kivelä V
Cecilia Uggla M
Ulrika Porthén M
Mari Sjöblom C
Monica Israelsson SD

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se