Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolområdet med stödfunktioner, i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

För förskola, grundskola och skolbarnomsorg i Kolsva svarar kommundelsnämnden.

Ledamöter

Roger Eklund S, ordförande

Roger Eklund S, ordförande

Ulrik Larsson S
Maria Larin S
Marie Brohlin S
Torbjörn Eriksson S
Stefan Lundborg V, vice ordförande
Christina Wihman MP
Tore Segerström M
Robert Uggla M
Taina Malmgren C
Karolina Glogowska SD

Ersättare
Gordana Jovanovic S
Marie Forsberg S
Fatma Taki S
Åse Ellingsen S
Dameana Binjamen S
Lars Carlsson V
Carina Farstad Ullvin V
Gunvor Sharp M
Mari Sjöblom C
Anne-Marie Düring L
Robert Jansson SD

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se