Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolområdet med stödfunktioner, i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

För förskola, grundskola och skolbarnomsorg i Kolsva svarar kommundelsnämnden.

Ledamöter

Roger Eklund S, ordförande

Roger Eklund S, ordförande

Ulrik Larsson S
Maria Larin S
Marie Brohlin S
Torbjörn Eriksson S
Stefan Lundborg V, vice ordförande
Christina Wihman MP
Tore Segerström M
Gunvor Sharp M
Taina Malmgren C
Samuel Gustavsson SD

Ersättare
Gordana Jovanovic S
Marie Forsberg S
Fatma Taki S
Åse Ellingsen Vesper S
Dameana Binjamen S
Eeva-Liisa Björn V
Eva Enqvist Olsson V
Mats Lindgren M
Mari Sjöblom C
Eva Leonardsson L
Martin Kättström SD

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se