Nämnder

De kommunala nämnderna tillsätts av kommunfullmäktige och ansvarar för sina respektive fackområden inom kommunen. Nämndens ansvar finns reglerad i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om.

Som medborgare kan du ta del av nämndens beslut i protokollen. Du har också alltid möjlighet att ta direktkontakt med ledamöterna i nämnden.

Klicka på rubrikerna till vänster för att läsa mer om de olika nämnderna.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 februari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se