Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen samlad för möte i rådhuset i februari 2015.

Kommunstyrelsen samlad för möte i rådhuset i februari 2015.

Kommunstyrelsens uppgift är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter på uppdrag av kommunfullmäktige. Den ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, strategiska planering och ser till att nämnder, förvaltningar och kommunala bolag följer mål och riktlinjer som bestämts av kommunfullmäktige.

Kommunens styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige med 13 ledmöter och lika många ersättare och arbetsutskottet, AU, har 5 ledamöter.

Ledamöter

Elizabeth Salomonsson, S ordförande, (AU)

Elizabeth Salomonsson, S ordförande, (AU)

Roger Eklund, S vice ordförande, (AU)

Roger Eklund, S vice ordförande, (AU)

Lena Vilhelmsson, S

Lena Vilhelmsson, S

Börje Eriksson, S

Börje Eriksson, S

Carl-Inge Westberg, S

Carl-Inge Westberg, S

Jonny Clefberg, S

Jonny Clefberg, S

Andreas Trygg, V, (AU)

Andreas Trygg, V, (AU)

Ola Saaw, M (AU)

Ola Saaw, M (AU)

Gunvor Sharp, M

Gunvor Sharp, M

Jenny Adolphson, C

Jenny Adolphson, C

Karl Ingström, L

Karl Ingström, L

Karolina Glogowska, SD

Karolina Glogowska, SD

Fredrik Andersson, SD

Fredrik Andersson, SD

Ersättare
Abdul Qorbani, S
Ulrik Larsson, S
Maria Larin, S
Anne Tjernberg, S
Hans Andersson, S
Sara Sjöblom, V
Daniel Åkervall, MP (AU)
Agneta Sellholm, M
David Sharp, M
Sören Mårtensson, C
Anna-Carin Ragnarsson, KD
Robert Jansson, SD
Magnus Lindström, SD

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 31 maj 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se