Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter på uppdrag av kommunfullmäktige. Den ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, strategiska planering och ser till att nämnder, förvaltningar och kommunala bolag följer mål och riktlinjer som bestämts av kommunfullmäktige.

Kommunens styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige med 13 ledmöter och lika många ersättare och arbetsutskottet, AU, har 5 ledamöter.

Ledamöter

Elizabeth Salomonsson, S ordförande, (AU)

Elizabeth Salomonsson, S, ordförande, (AU)

Roger Eklund, S vice ordförande, (AU)

Roger Eklund, S, vice ordförande, (AU)

Lena Vilhelmsson, S

Annika Duàn, S

Carl-Inge Westberg, S

Carl-Inge Westberg, S

Jonny Clefberg, S

Jonny Clefberg, S

Ola Saaw, M (AU)

Ola Saaw, M (AU)

Gunvor Sharp, M

Gunvor Sharp, M

Andreas Trygg, V (AU)

Andreas Trygg, V (AU)

Iván Czitrom, L

Iván Czitrom, L

Jenny Adolphson, C

Jenny Adolphson, C

Maria Liljedahl, SD

Maria Liljedahl, SD (AU)

Göran Eriksson, SD

Göran Eriksson, SD

Fredrik Andersson, SD

Fredrik Andersson, SD

Ersättare
Börje Eriksson S
Shazia Qorbani S
David Rutström S
Anna Eriksson S
Eivor Valcic S
Mats Lindgren M
Agneta Sellholm M
Sara Sjöblom V
Karl Ingström L
Anna-Carin Ragnarsson KD
Per Andersson SD
Samuel Gustavsson SD
Johan Filander SD

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se