Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer ramarna för kommunens verksamhet genom att bland annat besluta om mål och verksamhetsplan, skatt, budget, avgifter, alltså större frågor som berör hela organisationen.

Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samarbetar i en valsamverkan och har tillsammans majoriteten i kommunfullmäktige.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Socialdemokraterna

22

Moderata samlingspartiet

7

Sverigedemokraterna

7

Centerpartiet

4

Vänsterpartiet

4

Liberalerna

2

Miljöpartiet

2

Kristdemokraterna

1

Totalt

49

Sammanträden med frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträden, en gång i månaden, är offentliga och du kan alltid komma och lyssna till diskussionerna. Du har också möjlighet att ställa frågor innan sammanträdet under frågestunden.
Du kan följa mötena i direktsändning här på webbplatsen eller i Västmanlands television i efterhand.

Ledamöter

Presidium

Carl-Inge Westberg, S, ordförande

Carl-Inge Westberg, S, ordförande

Anne Tjernberg, S, 1:e vice ordförande

Anne Tjernberg, S, 1:e vice ordförande

David Sharp, M, 2:e vice ordförande

David Sharp, M, 2:e vice ordförande

Socialdemokraterna

Elizabeth Salomonsson
Roger Eklund
Lena Vilhelmsson
Carl-Inge Westberg
Anne Tjernberg
Ulrik Larsson

Taffere Abraha
Börje Eriksson
Marie Oskarsson
Jonny Clefberg
Maria Larin
Per Carlesson

Fatma Taki
Abdul Qorbani
Ann-Marie Lundin
Mats Landqvist
Åse Ellingsen Vesper
Anders B Hvass

Behxhet Ukelli
Marie Brohlin
Shazia Qorbani
Karl-Ivan Wiklund

Ersättare
Else-Marie Jonsson
Shpetim Pirraku
Ann-Charlott Pettersson
Gordana Jovanovic
Kent Fredriksson
Ingalill Hedblom
Kjell Persson
Agneta Göhle
Johan Jansson
Torbjörn Soneryd
Ritva Sjöholm

Centerpartiet

Sören Mårtensson
Jenny Adolphson
Niklas Mörth
Lena Ryberg-Ericsson

Ersättare
Birgitta Andersson
Silpa Laitio Karlsson

Liberalerna

Karl Ingström
Ida Lindh

Ersättare
Eva Leonardsson
Lennart Eriksson
 

Kristdemokraterna

Anna-Carin Ragnarsson

Ersättare
Per Norin
Ingrid Broman

Miljöpartiet

Birger Eriksson
Kristina Lindblad

Ersättare
Sune Hedenström
Gunnar Karlsson

Moderaterna

Ola Saaw
Gunvor Sharp
Tore Segerström
Agneta Sellholm
Marcus Hallgren
Mikael Gunnarsson
David Sharp 

Ersättare
Ida Törnwall
Torbjörn Holmström
Gerd Holmström
Robert Uggla

 

Vänsterpartiet

Andreas Trygg
Sara Sjöblom
Yvonne Blücher Svensson
Leif Mikkelsen

Ersättare
Birgitta Hedblom
Stefan Lundborg

 

Sverigedemokraterna

Kai Asplund
Maria Liljedahl
Cornelia Wedin (saknar partibeteckning)
Johan Järlinge
Fredrik Andersson
Magnus Lindström
Per-Erik Hedblom

Ersättare
Johan Järlinge (ersättare för F. Andersson och M. Lindström)

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 september 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se