Politisk organisation

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommuninvånarna i Köping väljer vart fjärde år vilka partier som ska styra kommunen och ta plats i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har bland annat ansvar för samordning, kontroll och styrning av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och i utskottet ingår de tre kommunalråden och två företrädare för den politiska oppositionen.

Nämnder

Nämnder utses av kommunfullmäktige och har det politiska ansvaret för olika områden. Kommunfullmäktige utser de personer som ska ingå i nämnderna .

Kommunalråd

Kommunalråd är politiker som har sina uppdrag på hel- eller deltid. Elizabeth Salomonsson, (S), Roger Eklund (S), Ola Saaw (M) och Andreas Trygg (V) är Köpings kommuns kommunalråd.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se