Vård & Omsorg

Förvaltningen ansvarar för kommunens insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningens tjänster inkluderar hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, färdtjänst och riksfärdtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, anhörigstöd, aktiviteter för äldre, personlig assistans och andra former av stöd till personer med så väl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. I och med det breda ansvarsområdet löper åldersspannet i vår verksamhet från 7 år till livets slut.

Antal anställda: 900

Årsbudget (netto): 425,9 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se