Tekniska kontoret

Tekniska kontorets ansvarar för gator, vägar, trafik, vatten och avlopp, parker och kommunens skogar. Tekniska kontoret planerar, projekterar, bygger och underhåller anläggningar inom verksamhetsområdet samt svarar för driften. I verksamheren ingår också trafik- och energiplanering.

Avdelningar

  • Administrativ avdelning
  • Entreprenadavdelning
  • Gatu- och parkavdelning
  • Vatten- och avloppsavdelning

Antal anställda: 65

Årsbudget (netto): 38,3 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se