Stadskansliet

Stadskansliet ansvarar för samordning av förvaltningarnas arbete och ger service till dem. Stadskansliet arbetar med juridiska ärenden, fastigheter, planering, statistik och arkiv. Kansliet bereder ärenden och är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och valnämnden.
I uppgifterna ingår även kommunikation, marknadsföring, näringslivs- och  personalfrågor.

Avdelningar

Antal anställda: 21
Årsbudget (netto): 87,8 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 juni 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se