Kvalitet på Social & Arbetsmarknad

Ett ledningssystem för kvalitetsarbete har som huvudsakligt syfte att klargöra arbetssätt och tydliggöra ansvarsfördelning för förvaltningens kvalitetsarbete.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett brett ansvarsområde som styrs av olika lagstiftningar. Här finns verksamheter som styrs av Socialtjänstlagen med föreskrifter för kvalitetsarbetet, Skollagen med rekommendationer samt övriga verksamheter där den kommunala kvalitetspolicyn är vägledande.

I kvalitetsledningssystemetPDF kan du bland annat läsa om hur förvaltningen arbetar med Lean.

I kvalitetsrapportenPDF redovisas bland annat brukarenkäten som görs varje år inom delar av förvaltningen.

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 november 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se