Social & Arbetsmarknad

Social & Arbetsmarknad ansvarar för individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, alkoholtillstånd och tillsyn.

Förvaltningsens verksamhet bedrivs i fyra verksamhetsområden:

Verksamhetsområde vuxenutbildning, Kompetenscenter som ansvarar för kommunal vuxenutbildning, lärvux, svenska för invandrare, uppdragsutbildningar m.m.

Verksamhetsområde arbete och försörjning, som ansvarar för ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Verksamhetsområde myndighet ansvarar för utredning och insatser för barn, unga och vuxna, familjerätt och familjehemsvård.

Verksamhetsområde stöd och behandling ansvarar för öppenvårdsinsatser för barn, unga och vuxna, missbruksrådgivning, arbete mot våld i nära relationer, familjerådgivning, stöd i boende.

Antal anställda: 150

Årsbudget (netto): 151,1 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: social- och arbetsmarknadsnämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se