Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för kommunens fysiska planering, översikts- och detaljplaner och handlägger bygglov, bygganmälningar och tillstånd. Förvaltningen svarar för kommunens mark; köp och försäljningar, tomträtter och tomtkö. Kommunens fastighetssamordning ligger även under Samhällsbyggnadsförvaltningen.

 Avdelningar/enheter inom förvaltningen

  • Bygglovavdelning
  • Planavdelning
  • Markavdelning
  • Kanslienhet
  • GIS-samordning
  • Energirådgivning
  • Fastighet

Antal anställda: 21

Årsbudget, (netto): 14,3 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 februari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se