Miljökontoret

Miljökontoret arbetar med miljö- och hälsoskyddsfrågor. Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. Miljökontoret ska genom sitt arbete förebygga ohälsa och störningar i miljön. Miljökontoret ska medverka i planering och ge allmänheten råd och upplysningar i frågor inom området.

Antal anställda: 13

Årsbudget, (netto): 6,1miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se