Kultur-, fritid- och folkhälsoförvaltningen

Kultur-, fritid- och folkhälsoförvaltningen ska ha en bred och allsidig kultur- och fritidsverksamhet för att tillgodose kommuninvånarnas behov och har till uppgift att främja och ansvara för kultur-, fritids- folkhälsoverksamheten i kommunen.

Kultur-, fritid- och folkhälsoförvaltningen arbetsuppgifter:

  •  Föreningsstöd
    - föreningsbidrag- föreningsregister- lotterimyndighet- uthyrning av lokaler och anläggningar
  • Bibliotek
  • Fritidsanläggningar
    - lokaler
  • Fritidsgård
  • Kultur
  • Museer

Antal anställda: 49

Årsbudget (netto): 44,2 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Kultur-, fritid- och folkhälsonämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 februari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se