Kultur-, fritid- och folkhälsoförvaltningen

Kultur- och folkhälsoförvaltningen ska ha en bred och allsidig kultur- och fritidsverksamhet för att tillgodose kommuninvånarnas behov och har till uppgift att främja och ansvara för kultur-, fritids- folkhälsoverksamheten i kommunen.

Kultur- och folkhälsoförvaltningen arbetsuppgifter:

 •  Föreningsstöd
  - föreningsbidrag- föreningsregister- lotterimyndighet- uthyrning av lokaler och anläggningar
 • Bibliotek
 • Fritidsanläggningar
  - lokaler
 • Fritidsgård
 • Kultur
 • Museum
 • Kulturskola
 • Folkhälsa

Antal anställda: 49

Årsbudget (netto): 44,2 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Kultur- och folkhälsonämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se