Kommunarkiv

Köpings kommuns arkiv finns på Barnhemsgatan 2, vid Turistbyrån.

Kommunarkivet är en del av Kommunledningsförvaltningen, där vi arbetar med att bevara och lämna ut information.

Kommunala arkiv omfattas av offentlighetsprincipen. Kommunala arkiv är allmänna handlingar, vilka alla har rätt att ta del av. En del handlingar omfattas av sekretess och då görs en prövning före utlämnande.

Handlingar från de kommunala verksamheterna arkiveras efter fastställda dokumenthanteringsplaner. I kommunarkivet finns arkiv från 1863 fram till idag.
Äldre handlingar finns hos Landsarkivet i Uppsala.

Kontakta kommunarkivarien om du har frågor eller vill forska i arkiven.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se