Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för samordning av förvaltningarnas arbete och ger service till dem. Förvaltningen arbetar med ekonomi, juridiska ärenden, planering, statistik och arkiv. Förvaltningen bereder ärenden och är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och valnämnden. I uppgifterna ingår även kommunikation, marknadsföring, näringslivs- och  personalfrågor.

Avdelningar

Antal anställda: 31
Årsbudget (netto): 94,6 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se