Drätselkontoret

Drätselkontoret (ekonomikontoret) biträder kommunstyrelsen i ekonomiska frågor med följande arbetsuppgifter:

  • budgetprognoser och uppföljning
  • bokföring och bokslut/årsredovisning
  • kassa
  • kravåtgärder
  • finansiering
  • statistik
  • försäkrings- och säkerhetsfrågor
  • kommunens fonder/stiftelser

Antal anställda: 9

Årsbudget (netto): 6,8 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se