Barn & Utbildning

Barn & Utbildning ansvarar för:

  • Förskola (ej Kolsva kommundel)
  • Grundskola, förskoleklass och fritidshem (ej Kolsva kommundel)
  • Gymnasieskola
  • Särskola
  • Måltidsenheten
  • Kulturskola

Barn- och utbildningskontoret svarar för administration, samordning och service till skolor i ekonomi- och personalärenden och bereder ärenden till barn- och utbildningsnämnden. Administration för förskola finns på kontoret.

Antal anställda: ca 800 fast anställda

Årsbudget (netto): 491,7 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 november 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se