Förvaltningar

Här presenteras kommunens tio förvaltningar. Köpings kommun har cirka 2 300 fast anställda. Totalt arbetar dock drygt 3 000 personer under året i kommunen när vikariat och kortare anställningar räknas in.

Flest anställda har Barn & Utbildning med cirka 800 anställda och Vård & Omsorg med cirka 900 anställda. Den minsta förvaltningen är drätselkontoret (ekonomikontoret) med cirka tio anställda.

Miljöarbete med certifikat

Ett miljöarbete pågår och Köpings kommun och Köpings Bostads AB är sedan början av 2013 certifierade enligt standarden ISO 14 001.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 maj 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se