Vår organisation

Köpings kommun har en ny organisation från och med januari 2019. Här kan du se en bild över organisationen.

Köpings kommun består av kommunstyrelsen samt fem nämnder. Köpings kommun har åtta förvaltningar

  • Kommunledningsförvaltningen
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Utbildningsförvaltningen
  • Kultur- och folkhälsoförvaltningen
  • Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
  • Vård- och omsorgsförvaltningen
  • Tekniska kontoret
  • Miljökontoret

Tekniska kontoret kommer vid årsskiftet 2019/2020 bli en del av Västra Mälardalens Energi AB (VME). Miljökontoret kommer vid årsskiftet bli en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se