Viktigt meddelande

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten varnas inom större tätorter genom varningssignalen Viktigt Meddelande. Signalen går ut via högtalare i tätort vid allvarlig fara

Signalen ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:

  • gå in
  • stänga dörrar, fönster och ventiler
  • lyssna på radion för information, Sveriges Radio P4 lokal

När faran är över startas signalen Faran är över, en 30-40 sekunder lång signal.

Signalen Viktigt meddelande och Faran är över provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Information ges i radion även vid prov.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se