Elda rätt och säkert

Vill du elda trädgårdsavfall eller till Valborg? Visst får du det, men inte när, var eller hur som helst. Det finns villkor som måste vara uppfyllda för att eldningen ska vara så riskfri som möjligt. 

Det här gäller alltid:

 • Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och val av bränsle. Det du tänder ska du även släcka. Ansvaret är ditt!
 • Vid förhöjd brandrisk, brandriskvärde 4 eller 5 eller när eldningsförbud meddelats av Räddningstjänsten eller vid stark blåst får valborgsmässoeld eller andra eldar inte tändas. Förbudet gäller inte grillar som eldas med grillkol. På SMHI:s hemsida finns aktuell information om brandrisken.
Bild på eld

Regler för eldning på
Valborg

För den som tänker anordna valborgsmässoeld på sista april finns en del att tänka på för att eldningen ska ske säkert.  Den som eldar är alltid ansvarig och för offentliga arrangemang krävs tillstånd från polismyndigheten. Rådgör med polisen på telefon 114 14 om tillstånd krävs.

Vid förhöjd brandrisk, brandriskvärde 4 eller 5 eller när eldningsförbud meddelats av Räddningstjänsten eller vid stark blåst får valborgsmässoeld eller andra eldar inte tändas.

Placering, storlek och innehåll

På platsen för elden får det inte finns risk för branden sprids till
byggnader, vegetation, telefon-, och elledningar. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter. Ett område på fem meter runt bålet ska vara fritt från brännbart material och vid behov kan man spruta vatten på ytan.

 • Brasan får inte vara för stor, max sex meter i diameter och fyra meter hög.
 • Brasan ska innehålla rent brännbart material som trä och papper.
 • Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande ska undvikas på grund av kraftig rökutveckling.
 • Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat trä eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp är förbjudet att elda.
 • Placera brasan så att det med tanke på vindriktningen inte blir besvär för grannar med rök eller lukt.

Bevaka med släckutrustning

Du ska se till att brasan är bevakad tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Om det är nödvändigt ska bevakning finnas vid byggnader intill eller vegetation i vindriktningen. På platsen ska det finnas släckutrustning i beredskap. En framdragen, vattenfylld trädgårdsslang eller vattentunna med hinkar, handbrandsläckare är bra att ha till hands. Du ska ha möjlighet att larma räddningstjänsten från eldningsplatsen. I nödsituation larmas räddningstjänsten via telefonnummer 112.

Kontakta räddningstjänsten för mer information

Vill du ha mer information kontakta Räddningstjänsten på
telefon: 0221-67 01 00,
e-post: raddning@vmkfb.se

Regler för eldning av
trädgårdsavfall

Vid förbränning av trädgårdsavfall uppstår ämnen som kan vara skadliga. Om du väljer att elda istället för att kompostera ditt trädgårdsavfall är det viktigt att följa de bestämmelser som finns och ta reda på när, var och hur du får elda.

Istället för att elda

Vid trädgårdseldning är förbränningen ofta dålig och kan ha negativa effekter på människors hälsa och miljö. Kompostera istället trädgårdsavfallet för att omvandla det till jord eller lämna det till återbruket.

Förbränning av organiskt material bildar ämnen som smutsar ned, luktar och ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Eldningsröken kan även via bostäders ventilation påverka inomhusluften. Utgångspunkten är att alla ska kunna vistas såväl ute som inne utan att må dåligt av sina grannars eldning.

Här får du inte elda trädgårdsavfall

För detaljplanelagda områden i Köping, Malmön, Kolsva och Munktorp samt områden som klassas som samlad bebyggelse i Macksta och Kolsva är eldning av trädgårdsavfall inte tillåtet. Undantaget är på valborgsmässoafton, och då bara om det inte medför besvär för omgivningen och att eldning kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt.

Elda inte komposterbart trädgårdsavfall

För övriga detaljplanelagda områden får torrt trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering, torra kvistar, ris och grenar, endast eldas:

 • Vecka 18
 • Vecka 40
 • På valborgsmässoafton

Eldning får endast ske om det inte medför besvär för omgivningen och att den kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt.

Så får du elda trädgårdsavfall

Elda enbart torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, målat och tryckimpregnerat virke, plast, gummi etcetera genererar giftiga rökgaser och får inte eldas.

 • Elda inte vid torrt och blåsigt väder.
 • Se till att snabbt få fyr på elden för att undvika kraftig rökbildning.
 • Ha alltid släckningsutrustning till hands.
 • Kontrollera att inte Räddningstjänsten har utfärdat
  eldningsförbud.

Kontakta miljökontoret för mer information

Har du frågor om trädgårdseldning är du välkommen att kontakta miljökontoret, telefon: 0221-250 00,
e-post: miljokontoret@koping.se

Tänk på djuren som bosatt sig i riset

Rishögar är perfekta boplatser för igelkottar, harar, harpaltar och småfåglar. När brasan tänds riskerar det att bli en dödsfälla för djuren.

Innan du tänder brasan behöver du försäkra dig om att inga djur bosatt sig i rishögen, även om riset samlats in nyligen. Här är några enkla tips:

 • Flytta hela rishögen en bit bort en stund innan du tänder brasan.
 • Är rishögen större, använd plankor för att häva upp och flytta om i riset.

Genom att flytta och röra runt i riset får djuren som eventuellt bor i riset möjlighet att vakna till och flytta ut innan du tänder elden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 april 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se