Kommunikation

Vid en samhällsstörning behöver vi korrekt information från en betrodd källa. Krisinformation.se är en webbplats med bekräftad information från myndigheterna.

Kunskap

Kunskap om hur du ska hantera en samhällsstörning gör dig tryggare och du kan lättare känna dig trygg trots störningen.

Rutiner

Att behålla dina vanliga rutiner så långt som möjligt ökar din trygghet.

Mänsklig kontakt

Att prata med andra människor ökar din trygghet. Var dock uppmärksam på att rykten ofta uppkommer vid en ovanlig situation. Sprid inte rykten och var noga med att granska information som sprids både muntligt och skriftligt.

Se till att du har möjlighet att ta emot information oavsett störning

  • Elbortfall
  • Oväder
  • IT-störningar
  • Teleavbrott

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

  • Gå in
  • Stäng fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på lokalradion

Faran över

30-40 sekunders signal​

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 maj 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se