Räddningstjänst, kris

Kommunens krisberedskap är organiserad i Västra Mälardalens kommunalförbund som sköter dessa uppgifter på kommunens uppdrag.

Information vid händelser

Vid en allvarlig händelse är kommunen skyldig att nå ut med viktig information till medborgarna. Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Köping, kommer kommunens webbplats att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera.

Allmänheten kommer också att informeras på något eller flera av följande sätt:

  • Sveriges radio P4, Radio Västmanland. Radiofrekvens Västmanland: 100,5 MHz
  • Kommunens upplysningscentral, som upprättas om behov finns. Upplysningscentralen har telefonnummer 0221-258 80. Information på numret ges endast när upplysningscentralen är bemannad.
  • VMA, viktigt meddelande till allmänheten sänds via radio och/eller TV. Det kan också kompletteras med tyfonsignalen VMA.
  • VMA, viktigt meddelande till allmänheten kan också skickas som sms till mobiltelefoner som finns inom det aktuella området.
    Det är enligt en ny lag som trädde i kraft 1 juli 2017. Här kan
    du titta på en informationsfilm från SOS Alarm.

Viktiga länkar

Viktiga telefonnummer

Nationella-/internationella nummer

Akut: 112

Polis i övriga fall: 114 14

Nationell sjukvårdsupplysning: 1177

Nationellt informationsnummer: 113 13

Giftinformationen: 08-33 12 31

Jourhavande präst ring: 112 eller 114 14 (fråga efter jourhavande präst)

BRIS ring: 116 111 (om du är under 18)

Bris för vuxna ring: 077-150 50 50

Kvinnojouren ring: 0221-244 90

Journummer för att anmäla försvunnet Barn inom hela EU: 116 000

Röda korsets stödtelefon om våldsbejakande extremism : 020-100 200

Viktiga nummer inom kommunen

Kvinnojouren ring: 0221-244 90

Ring din familjeläkare dygnet runt: 0221-44 24 00 (vårdcentralen köping)

Kommunens nummer

Kommunens upplysningscentral (Endast aktivt vid en händelse): 0221-258 80

Jour -vatten och avlopp: 0221-252 50

Socialjour Köping ring: 021- 39 20 66

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 juli 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se