Miljöredovisning

Miljöredovisning för Köpings kommun redogör för kommunens miljöarbete under 2018. Redovisningen är ett komplement till kommunens Årsredovisning och redovisar mer detaljerat uppnådd miljöprestanda och genomförda miljöaktiviteter under året i syfte att bidra till kommunens miljöpolicy och mål.

Miljöredovisningen i sin helhet hittar du i länken nedan.

Hänt under året

Fritidsbanken

Fritidsbanken öppnade upp under 2018. En verksamhet där alla har möjlighet att låna idrottsutrustning gratis. Det möjliggör att fler kan testa på idrotter och fritidsaktiviteter. Återanvändning bidrar även till minskad konsumtion och därigenom mindre miljöpåverkan.

Arla guldko

Förskolan Sagostugans kockar gick till final i Arla Guldko, ett initiativ för att hylla vardagshjältarna i köken. Förskolan Sagostugans kockar försöker att använda så mycket ekologiska råvaror som möjligt och köttet som används är svenskt. De arbetar mycket med klimatsmart mat där råvaror anpassas efter säsong och de lagar mat med mycket grönt. Ett annat sätt att arbeta med hållbarhet är genom att minska matsvinnet. 

Klimatveckan i Köping

Ett event hölls på Hökartorget i samband med Earth Hour där köpingsborna fick testa att cykla på en generatorcykel för att generera elektricitet för att tända så många lampor som möjligt, svara på tipsfrågor och även testa på lightpainting.

På biblioteket visades även en utställning om livsmedlens
påverkan på klimatet.

Aktiviteter i Norsa hagar

Under året arrangerades två aktiviteter för allmänheten i området Norsa hagar. Frukost med fåglarna och Familjedag i Norsa hagar.

Trafikantveckan

Den Europeiska Trafikantveckan äger rum mellan den 16-22 september varje år. Under 2018 uppmärksammade kommunen den genom att miljökontoret tillsammans med NTF och Energi- och klimatrådgivaren närvarade vid en så kallad fredags happening på Ullvigymnasiet samt deltog vid tjejkväll i Köpings centrum där elcyklar och cykeltillbehör visades.

I tabellen nedan presenteras någar av de nyckeltal som Köpings kommun följer för att se hur miljöarbetet går.

Miljöarbetet i siffror‌

Nyckeltal

2016

2017

2018

1. Andel ekologiska livsmedel, %

30,1

30,2

30,6

2. Andel miljöutbildade, %

85

85

82

3. Andel miljöbilar, %

43

4


4. Energiförbrukning, kWh/m2

212

204

198

5. Placering i Aktuell

Hållbarhets kommunranking

30

81

85

6. Antal cykelpassager

168 500

180 161

252 992*

7. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor
per anställd

136

101

76


1. Procent av det totala inköpsvärdet 2. Andel miljöutbildade, % intern utbildning för kommunens anställda 3. Andel miljöbilar, % (fossilfria bilar) 4. Energiförbrukning, kWh/m2 (kommunägda fastigheter) 5. Placering i Aktuell Hållbarhets kommunranking  
(290 kommuner) 6. Antal cykelpassager, * mätning i tre punkter 7. Koldioxidutsläpp i kilo per anställd för tjänsteresor/arbetsresor med personbil eller lättlastbil

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se