Miljöpolicy för Köpings kommun

Köpings kommun ska i all verksamhet arbeta för att vi ska få ett ekologiskt hållbart samhälle.

Våra förtroendevalda och anställda ska vara goda förebilder genom att ta sitt ansvar för nuvarande och kommande generationer.

Detta innebär att vi

  • hushållar med energi- och naturresurser
  • minskar våra utsläpp till luft, mark och vatten
  • skyddar och vårdar naturen samt arbetar för att öka den biologiska mångfalden
  • genom förebyggande arbete minskar uppkomsten av föroreningar bland annat genom att köpa varor och tjänster som är skonsamma mot miljön
  • bygger upp ett miljömedvetande inom hela vår organisation som återspeglas i värderingar och handlingar
  • i all planering samverkar för att skapa en god livsmiljö
  • efterlever gällande lagstiftning och övriga krav som vi berörs av
  • arbetar för att ständigt bli bättre inom miljöområdet
  • inspirerar och samarbetar med de som bor och verkar i kommunen – för en bättre miljö i både smått och stort

Fastställd av kommunstyrelsen 2002-02-14.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se