Miljömål

Köpings kommun har antagit en gemensam målbild som gäller fram till år 2019. Förutom målbilden finns fyra målområden med sammanlagt nio mål.

Ett av kommunens fyra målområden är Hållbar samhällsutveckling och inom det finns kommunens miljömål,

Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

För ett bra liv behöver vi en natur med frisk luft och rent vatten. Vi ska värna miljön och hushålla med energi- och naturresurser i vår verksamhet. Vi ska skydda och vårda naturen och med förebyggande arbete minska föroreningar och klimatpåverkan. Vi ska samarbeta med de som bor och verkar i kommunen för en bättre miljö.

Åtgärder enligt Klimatplanen

Genom att optimera energieffektiviteten och minska energi-användningen ska energianvändningen i fastigheter som kommunen och Köpings Bostads AB äger och brukar minska med 20 procent från år 2009 till år 2020.

Nyckeltal: Använd energi kWh/m2år jämfört med år 2009 kWh/m2år, %.

Kommunen, inklusive Köpings Bostads AB, ska minska de fossila koldioxidutsläppen från kommunens egna personbilstransporter samt fastigheter med 90 procent till år 2020 jämfört med år 2009.

Nyckeltal: Antal ton utsläppt fossil koldioxid jämfört med år 2009, %. 

Alla personbilar som används i tjänsten inom den kommunala verksamheten drivs av förnybara bränslen år 2020.

Nyckeltal: Antal personbilar som drivs med förnybart bränsle utav totalt antal personbilar som används i tjänsten, %.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se