Miljöarbete

Köpings kommun är en av Sveriges första kommuner med ett certifierat miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. Mycket arbete, investeringar och ett stort miljöengagemang ligger bakom utmärkelsen.

Redan 2000 beslutade kommunfullmäktige att man skulle införa ett miljöledningssystem i kommunens organisation. På allvar drog arbetet igång 2006 då miljöledningssystemet började byggas.

Införandet av systemet har tillsammans med olika miljöutbildningar gett en ökad miljömedvetenhet hos medarbetarna och ett ökat intresse för hur den egna verksamheten påverkar miljön.

De första förvaltningarna certifierades 2010 och från 2012 ingår 10 förvaltningar och Köpings Bostads AB i certifikatet. Förvaltningen i Kolsva kommundel certifierades för kvalitet enligt ISO 9001 redan 2000 och har nu också miljöcertifikat.

I organisationen finns cirka 200 personer som förutom cheferna är de som driver på miljöarbetet. Varje förvaltning har en miljösamordnare, internrevisorer och miljöombud är utsedda på de stora förvaltningarna. Alla fastanställda ska genomföra den webbaserade miljöutbildning, miljökörkortet.

Investeringar spar pengar och miljö

Under åren har kommunen också gjort flera miljöinvesteringar. Den väl utbyggda fjärrvärmen med spillvärme och förnybara energikällor bidrar till ett bättre klimat genom en fossilfri energianvändning. I kommunens fastigheter görs energieffektiviseringar. Byte av belysning, övergång till miljövänligt bränsle, och styr- och reglerutrustning för uppvärmning ger både miljö och ekonomiska vinster.

Ständiga förbättringar krävs

En förbättrad miljö är också ett av kommunfullmäktiges mål för 2013-2019. Miljöledningssystemet är byggt och godkänt och kommunen har en plattform för de ständiga miljöförbättringar som krävs för att få behålla miljöcertifikatet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se