Kommunens mål 2013-2019

Kommunfullmäktige fastställde 17 december 2012 målen som ska gälla till och med 2019. På följande sidor presenteras kommunens målbild, de fyra målområdena och nio mål. Målen ska vara den "röda tråden" som styr arbetet i hela kommunens organisation. Resultaten mäts via indikatorer och redovisas i delårsbokslut och årsredovisning.

Köpings kommuns målbild:

”Tillsammans skapar vi vår framtid”

Köping är en kommun där invånarna är trygga, trivs och är stolta över sin hemort. Här finns möjligheter till ett gott liv för alla, där barn och ungdomar har en särskild plats. En förskola och skola som ger kunskaper för livet och en aktiv fritid hör till en bra uppväxtmiljö. Trygghet, omtanke och gott bemötande är kännetecken för våra omsorger. Här finns attraktiva bostäder med närhet till det som behövs för att förenkla vardagen och förgylla fritiden.

Att slå vakt om våra gemensamma resurser; miljö, natur, klimat och kultur är självklart. Köping är centrum i västra Mälardalen och med sitt läge en utmärkt plats för boende och företagsetablering. Köping är en öppen kommun med många kvalitéer där alla samarbetar och är delaktiga. Tillsammans skapar vi vår framtid!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se