Mål och styrdokument

Flera lagar styr kommunens verksamhet och kommunfullmäktige beslutar om mål för hela verksamheten. I menyn hittar du målen som gäller 2013-2019 vilka är de viktigaste bestämmelserna som gäller för Köpings kommun.

Köpings kommun tillämpar principerna för mål- och resursstyrning. Styrningen sker med fleråriga kommungemensamma mål, årliga särskilda uppdrag, värderingar och dialog kopplade till givna resurser. Styrningen präglas av helhetstänkande för att främja kommunens utveckling.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se