Mål och styrdokument

Flera lagar styr kommunens verksamhet och kommunfullmäktige beslutar om mål för hela verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar också om kompletterande regler. I menyn hittar du målen som gäller 2013-2019 vilka är de viktigaste bestämmelserna som gäller för Köpings kommun.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 oktober 2016


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se