Exempel på yrken hos oss

Administratör

Anhörig-/närståendevårdare

Anläggningsarbete

Antikvarie

Arbetsterapeut

Arkitekt

Arkivarie

Badmästare

Badpersonal

Barnskötare

Bibliotekarie

Biblioteksassistent

Biståndsbedömare

Bygglovshandläggare

Byggnadsinspektör
Ekonom

Elevassistent

Enhetschef

Familjerådgivare

Fordonsförare

Fritidskonsulent/
turistkonsulent

Fritidsledare

Fritidspedagog

Förskollärare

Förvaltningschef
Hamnförvaltare

Handläggare

Hantverkare
HR-specialist
HR-generalist

Ingenjör

 

Integrationshandläggare

IT-samordnare

Kock

Kommunikatör

Kostekonom

Kultursekreterare

Kurator

Lokalvårdare/städare

Lärarassistent

Lärare

Miljö- och hälsoinspektör

Museiarbete

Måltidspersonal

Park-/trädgårdsarbetare

Personlig assistent

Psykolog

Receptionist

Rektor

Sjukgymnast

Sjuksköterska

Skötare

Socialsekreterare

Specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Systemutvecklare

Tekniker

Telefonist

Undersköterska

Vaktmästare

Webbredaktör

Vårdare

Vårdbiträde

Bild med text  på olika yrken vi har i Köpings kommun
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 januari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se