Kommunkompassen

Kommunkompassen 2017

Rapport från Kommunkompassen 2017

2017 genomfördes för första gången en utvärderingen av Köpings kommun enligt Kommunkompassens kriterier.

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Den genomförs i regi av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kommunkompassen har använts i Sverige kommuner sedan 2002 och redovisar samspelet mellan det politiska systemet, kommunens förmedlande av tjänster, kommunens som arbetsplats och utvecklingen av lokalsamhället.

Kommunkompassen värderar inte verksamhetens resultat utan  vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

Utvärderingen presenteras i poängform, där Köping fick en totalpoäng på 402, att jämföra med medelvärdet för samtliga deltagande kommuner på 466.

Resultatrapport Köpings kommun 2017PDF

Resultatet av kommunkompassen kommer att analyseras vidare, och utgöra ett underlag för den fortsatta mål och budget-processen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se