Kvalitet och utveckling

”Kvalitet i Köpings kommun är att med medborgarfokus och ett systematiskt kvalitetsarbete tillgodose kommuninvånares och brukares krav, förväntningar och behov utifrån lagar, nationella styrdokument, kommungemensamma mål, och ekonomiska förutsättningar. Tjänster, service, utbildning, vård och omsorg ska präglas av gott och trevligt bemötande, trovärdighet och tillgänglighet - 3T" (Kvalitetspolicy för Köpings kommun)

Det innebär att all kommunal verksamhet i Köpings kommun ska tillgodose medborgar- och brukarfokus genom att göra rätt sak på rätt sätt och med tilldelade resurser, för att nå fastställda mål.

Kvalitetspolicy för Köpings kommunPDF

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se