Ledningssystem

Ledningssystemets omfattning

Köpings kommun har ett gemensamt ledningssystem för
områdena kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Ledningssystemet har sin utgångspunkt i ISO standarderna för respektive område. För området miljö är hela den kommunala organisationen och de kommunalägda bolagen certifierade
enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Kolsva kommundel är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Ledningssystemet är ledningens verktyg för planering, genomförande och uppföljning. Systemet säkerställer att vi når våra mål, att våra resurser används effektivt och ger oss förutsättningar att ständig utveckla våra verksamheter.

Kvalitetsarbete

Sedan starten 2007 deltar Köpings kommun i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Undersökningen omfattar områdena:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsbyggare

Köping - en miljöcertifierad kommun

Sedan 2012 är Köpings kommuns organisation miljöcertifierad enligt standarden ISO 14 001. Köping är en av de första kommunerna med miljöcertifikat för alla förvaltningar och bolag. Köping producerar också fjärrvärme med fossilfria bränslen och stora investeringar görs i fastigheterna för att spara miljön och förbättra klimatet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 juni 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se