Ledningssystem

Kvalitetsarbete

Sedan starten 2007 deltar Köpings kommun i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Undersökningen omfattar områdena:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsbyggare

Köping - en miljöcertifierad kommun

Sedan 2012 är Köpings kommuns organisation miljöcertifierad enligt standarden ISO 14 001. Köping är en av de första kommunerna med miljöcertifikat för alla förvaltningar och bolag. Köping producerar också fjärrvärme med fossilfria bränslen och stora investeringar görs i fastigheterna för att spara miljön och förbättra klimatet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se