Ny förskola i Kolsva

Skiss på hur den nya förskolan i Kolsva kan komma att se ut

Skiss på hur den nya förskolan i Kolsva kan komma att se ut

Efterfrågan på förskoleplatser har ökat i Kolsva kommundel de senaste åren. Stadskansliets utredning visar att efterfrågan kommer att kvarstå och att det inte är ekonomiskt lönsamt att behålla lösningar med inhyrda moduler.

Under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas kommer projekteringen av en ny förskola att påbörjas.

Preliminär tidplan

  • Politiskt beslut om projektering, augusti 2017
  • Projektering, september 2017 - mars 2018
  • Entreprenadupphandling, april-maj 2018
  • Detaljplanändring beräknas vara klar maj-juni 2018
  • Politiska beslut, juni 2018
  • Entreprenad, augusti 2018 - september 2019
  • Inflyttning hösten 2019

Förslag på utformning av den nya förskolan

  • 6 avdelningar i ett plan
  • Gemensam matsal och kök
  • Utegård med närhet till grönytor och stora närliggande skogsområden

Placering av den nya förskolan

Ett förslag på placering av förskolan är fastigheten Bergtorpet 1:4, som ägs av Köpings Bostads AB (KBAB).

Karta som visar var den nya förskolan skulle kunna byggas

Kartan visar var den nya förskolan skulle kunna byggas

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se