Köpings hamn utvecklas

Båten Coral vid kajen i Köpings hamn

För att avlasta trafiksystemen och minska klimatutsläppen har EU och regeringen beslutat att godstransporterna i sjöfarten ska öka. Köpings kommun och Västerås stad har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder.

Stora vinster för näringsliv och miljö

Anledningen till detta är att vägarna och järnvägarna i Europa och i Sverige är överbelastade och situationen blir värre i takt med att befolkningarna och transporterna ökar. Vinsterna är uppenbara. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1 000 lastbilar – och dubbelt upp tur och retur. EU har nu gett Mälaren status som inre vattenväg för att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från Västerås och Köpings hamnar.

Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1 000 lastbilar – och dubbelt upp tur och retur.

För att göra det möjligt genomförs nu ett av de största svenska sjöfartsprojekten någonsin. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Västerås och Köpings hamninlopp muddras, kajerna förstärks och får nya spåranslutningar. Satsningen blir ett stort lyft för Västerås och Köping.

Norden starkaste tillväxtregion blir förstärkt

Helt plötsligt kan näringslivet i Nordens starkaste tillväxtregion Mälardalen erbjudas en konkurrenskraftigare logistiklösning med flexiblare godshantering och effektivare godshantering till lägre pris och på kortare tid. Satsningen möjliggör nya företagsetableringar inom lager och logistik samtidigt som pendlingssituationen förbättras när järnvägen avlastas.

Aktuella händelser i hamnprojektet från Västmanlands television den 8 januari 2019

I Köpings hamn är det nu full aktivitet med hamnprojektet. Renoveringen av inre långkajen med pålningsarbeten vid kajkanten är i full gång. Detta så att kajen klarar av ett ökat djup på 8 meter efter muddringen. Byggnation av magasin 19 har pågått och under senvintern reses stommar och takstolar på det 6336 kvm stora magasinet. Muddringen av hamninloppet kommer att starta 2021 och i reportaget nedan berättar tekniska chefen Christer Norling om hamnutvecklingen och Mälarprojektet.

Hjulstabron

Trafikverket arbetar vidare med planen för Hjulstabron fast projektet inte har finansiering i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. I projektet har man tagit fram en visualiseringsfilm för den nya Hjulstabron. Visualiseringsfilmen växlar mellan nuvarande bro och den tänkta nya Hjulstabron. Se visualiseringsfilmen nedan.

Syftet med att bygga en ny Hjulstabro är att göra det möjligt för större lastfartyg att trafikera farleden på Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna. Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Det betyder att det inte finns finansiering för att bygga en ny bro de närmaste åren. Planen revideras dock var fjärde år. Trafikverket fortsätter därför under de närmaste åren med att utreda förutsättningarna för en ny Hjulstabro.

Du kan läsa mer om projektet för Hjulstabron och väg 55 på Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Södertälje sluss och bättre framkomlighet i farlederna

För att genomföra projektet krävs även omfattande arbeten i Södertälje sluss och kanal samt muddring av farlederna för att förbättra framkomligheten i Mälaren. Du kan också läsa mer på Sjöfartsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nedan finns en kort film från Sjöfartsverket om hur ombyggnationen av Södertälje sluss ska gå till.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 februari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se