Köpings hamn utvecklas

Båten Coral vid kajen i Köpings hamn

För att avlasta trafiksystemen och minska klimatutsläppen har EU och regeringen beslutat att godstransporterna i sjöfarten ska öka. Köpings kommun och Västerås stad har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder.

Stora vinster för näringsliv och miljö

Anledningen till detta är att vägarna och järnvägarna i Europa och i Sverige är överbelastade och situationen blir värre i takt med att befolkningarna och transporterna ökar. Vinsterna är uppenbara. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1 000 lastbilar – och dubbelt upp tur och retur. EU har nu gett Mälaren status som inre vattenväg för att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från Västerås och Köpings hamnar.

Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1 000 lastbilar – och dubbelt upp tur och retur.

För att göra det möjligt genomförs nu ett av de största svenska sjöfartsprojekten någonsin. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Västerås och Köpings hamninlopp muddras, kajerna förstärks och får nya spåranslutningar. Satsningen blir ett stort lyft för Västerås och Köping.

Norden starkaste tillväxtregion blir förstärkt

Helt plötsligt kan näringslivet i Nordens starkaste tillväxtregion Mälardalen erbjudas en konkurrenskraftigare logistiklösning med flexiblare godshantering och effektivare godshantering till lägre pris och på kortare tid. Satsningen möjliggör nya företagsetableringar inom lager och logistik samtidigt som pendlingssituationen förbättras när järnvägen avlastas.

Länkar

Södertälje sluss och bättre framkomlighet i farlederna

För att genomföra projektet krävs även omfattande arbeten i Södertälje sluss och kanal samt muddring av farlederna för att förbättra framkomligheten i Mälaren. Du kan också läsa mer på Sjöfartsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här visas en kort film från Sjöfartsverket om hur ombyggnationen av Södertälje sluss ska gå till.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se