Skatt

För 2016 är kommunalskatten 22,16 kronor. Landstingets skatt uppgår till 10,88 kronor. Sammantaget (kommun och landsting) är skattesatsen 33,04 kronor.

Den del av skatten som går till kommunen fördelar sig så här på olika verksamheter:

24,87

Vård och omsorg till äldre

19,14

Grundskola för 2 718 elever

13,75

Förskola och fritidshem för 2 041 barn

10,10

 

Gymnasieutbildning för 992 elever samt vuxenutbildning för 320 elever

9,82

Insatser till funktionshindrade enligt LSS/LASS

5,77

Kultur- och fritidsverksamhet

4,82

Kommunens övriga verksamheter

3,73

Insatser inom individ- och familjeomsorgen

3,51

Försörjningsstöd (socialbidrag) till 815 hushåll

3,01

Skötsel av parker, gator samt 62 km cyklbanor mm

1,47

Räddningstjänst och civilförsvar

1,19

Politisk verksamhet och revision

1,10

Arbetsmarknadsåtgärder

0,68

Fysisk och teknisk planering

0,39

Miljö- och hälsoskydd

-3,34

Affärsverksamhet (kommunikation, fjärrvärme, vatten mm)

 

Läs mer om skatter hos Skatteverket.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se