Alternativtext (alt-text)

Befolkningsstatistik

Befolkningsutvecklingen 2017

2017 ökade antalet Köpingsbor med 166 personer (0,4%) och
vid årets slut hade kommunen 26 116 invånare. Det föddes 289 barn och 278 personer avled, varför födelsenetto blev +11. Befolkningsökningen berodde alltså till största delen på inflyttningsnettot, vilket slutade på +150.

Vid närmare analys av befolkningsökningen visar det sig att antalet kommuninvånare som flyttat till Köpings kommun, från länet eller riket i övrigt, är -85 personer. Antalet kommuninvånare som flyttat till Köpings kommun från utlandet är +235 personer. Detta ger ett inflyttningsnetto på 150 personer, och innebär att 2017 års befolkningsökning helt berodde på inflyttning från utlandet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 mars 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se