Alternativtext (alt-text)

Befolkningsstatistik


Köpings kommuns befolkning per församling

 

2011

2012

2013

2014

2015

Köping

18 251

18 307

18 634

18 783

18 957

Kolsva

3 064

3 023

3 113

3 096

3 103

Munktorp

1 789

1 805

1 795

1 793

1 806

Himmeta-Bro

748

750

745

752

758

Odensvi

669

678

663

666

652

Västra Skedvi

286

291

287

286

281

Totalt

24 807

24 854

25 237

25 376

25 557

Observera. Ovanstående är de traditionella församlingarna som gällde till och med 2008. Numera finns officiellt endast Köpingsbygdens och Malma församling, som har 21 415 respektive 4 142 invånare.


Köpings kommuns befolkning, fördelat på tätorter och landsbygd

 

2011

2012

2013

2014

2015

Köping

17 702

17 746

18 093

18 227

18 406

Kolsva

2 406

2 378

2 440

2 407

2 415

Munktorp

434

419

416

423

425

Landsbygd

4 265

4 311

4 288

4 319

4 311

Totalt

24 807

24 854

25 237

25 376

25 557


Antal bostäder (hushåll) 2013 fördelat på hustyp samt tätorter och landsbygd

 

Flerbostads-hus

Småhus

Övriga hus

Samtliga hus

Köping

6442

2796

127

9365

Kolsva

499

628

87

1214

Munktorp/Sorby

27

142

7

176

Landsbygd

14

1718

9

1741

Kommunen

6982

5284

230

12496

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se