Utbildningskrav

Vård- och omsorgsnämnden i Köpings kommun har som mål att alla arbetstagare inom Vård & Omsorg ska ha lägsta kompetensen undersköterska, skötare eller vårdare, det vill säga motsvarande treårig gymnasieutbildning inom vård och omsorg. Detta för att vi ska kunna nå upp till nämndens mål om att erbjuda vård och omsorg av god kvalitet, av engagerad personal med gott bemötande och kompetens.

Arbeta som outbildad vikarie

Du kan som outbildad ändå få prova att arbeta inom Vård & Omsorg, men högst 280 dagar. Du som inte har utbildning söker dig till oss via samma anställningsprocess som alla andra. Skillnaden är att du efter 180 dagar kommer bli kontaktad för ett uppföljande samtal hos oss. Då pratar vi om hur du har fungerat i vår verksamhet gällande bemötande, samarbete, ansvar, initiativ och flexibilitet, för att eventuellt få fortsätta att arbeta inom Vård & Omsorg i upp till 280 dagar.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 januari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se