Korttidsvikarie i Kolsva

I Kolsva behöver vi korttidsvikarier till våra särskilda boenden Ekliden och Strömmen, korttidsboendet Eken, Eken och Hammaren hemtjänst, person­lig assistans samt till restaurang Städet.

Alla vikarier ingår i en vikariepool i systemet Time Care Pool. Som vikarie lägger du dig tillgänglig i systemet när du kan arbeta, och får sen ett SMS när du blir bokad på arbetspass.

Du förväntas lägga tillgänglighet motsvarande heltid dag, kväll, helg och även natt, för minst två månader i förväg. Du kan alltid sen ta bort tillgänglighet om du vet att du fått förhinder, om du inte hunnit bli bokad.

Introduktion

Du introduceras på den avdelning som är i störst behov av vikarier just då, och blir så småningom introduce­rad på fler avdelningar. Varje nyanställd får en mentor, vars uppgift är att intro­ducera och att fungera som ett stöd för att komma in i arbetet på ett bra sätt.

Utbildningskrav

Vi har som mål att alla arbetstagare inom äldreomsorgen ska ha lägsta kompetensen undersköterska eller skötare för att erbjuda vård och omsorg av god kvalitet, av engagerad personal med gott bemötande och kompetens

Som outbildad kan du ändå arbeta i Köpings kommun, men i högst 280 dagar. Under denna tid har du möjlighet att prova på yrket, för att se om det är något som du vill utbilda dig till. Innan du uppnår 280 dagar kommer vi att kontakta dig.

Ansökan

Är du intresserad av att job­ba hos oss kan du lämna en intresseanmälan via mail till någon av enhetscheferna.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 december 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se