Introduktion

Introduktionen sker i två steg

Allmän introduktion

Vi genomför en allmän introduktion för nyanställda korttidsvikarier en gång i månaden. Dag för introduktion varierar, men den är alltid mellan kl. 09.00–12.00. Här informerar vi om Vård & Omsorg, och om regler och policys i Köpings kommun.

Introduktion på enheten

Vi bokar in dig på en introduktion på den enhet som har ett behov av en ny korttidsvikarie. Enheten ansvarar för att introducera dig till enheten, avdelningen, eller brukaren. Introduktionen sker efter kunskap och erfarenhet.

Återkoppling

När du är klar med introduktionen gör arbetsplatsen en återkoppling till oss på Bemanningsenheten om hur du har fungerat i verksamheten.

Positiva återkopplingar från arbetsplatsen innebär att du får fortsätta att arbeta som korttidsvikarie.

Är återkopplingarna negativa innebär det att du tyvärr inte får fortsätta arbeta som korttidsvikarie inom Vård & Omsorg, då vi är mycket måna om vår kvalitet. Negativa återkopplingar handlar inte om subjektivt tyckande hos enheten, utan rör konkreta saker som initiativförmåga, ansvar, bemötande, samarbete och flexibilitet. Helt enkelt de egenskaper som krävs i jobbet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 januari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se