Grafisk profil

Köpings kommuns grafiska profil används som ett stöd vid vår externa och interna kommunikation. Målet är att kommunen alltid ska vara en tydlig och enhetlig avsändare, oavsett vilken verksamhet som kommunicerar.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se