Nationella minoritetsspråk

Från den 1 januari 2010 gäller Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen stärker minoriteternas rättigheter och ska underlätta för dem att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk.

Sveriges nationella minoriteter

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är
att de har befolkat Sverige under lång tid och att de har en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin
identitet.

Minoritetspolitikens mål är skydda de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt att bevara minoritetsspråken levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas .

Länkar för mer information


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se