Finskt förvaltningsområde

Från den 1 januari 2010 gäller en lag i Sverige som ska värna om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen stärker minoriteternas rättigheter och ska underlätta för dem att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk. I samband med att lagen trädde i kraft blev Köpings kommun förvaltningsområde för finska språket. Som förvaltningsområde har kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär att sverigefinnar har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen samt att de har rätt att få förskola och äldreomsorg på finska.

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se