Skatt

För 2019 är kommunalskatten 22,16 kronor. Landstingets skatt uppgår till 10,88 kronor. Sammantaget (kommun och landsting) är skattesatsen 33,04 kronor.

Den del av skatten som går till kommunen fördelar sig så här på olika verksamheter 2018:

23,72

Vård och omsorg till äldre

18,76

Grundskola för 3 121 elever

14,61

Förskola och fritidshem för 2 327 barn

10,46

Insatser för funtionshindrade enligt LSS/LASS

9,52

Gymnasieutbildning för 1 036 elever samt vuxenutbildning för 352 elever

5,57

Insatser inom individ och familjeomsorgen

4,46

Kultur- och fritidsverksamhet

3,77

Kommunens övriga verksamheter

3,04

Försörjningsstöd (socialbidrag) till 674 hushåll

2,09

Skötsel av parker, gator samt 66 km cyklbanor mm

1,48

Räddningstjänst och civilförsvar

1,40

Fysisk och teknisk planering

1,15

Politisk verksamhet och revision

0,93

Arbetsmarknadsåtgärder

0,43

Miljö- och hälsoskydd

-1,38*

Affärsverksamhet (kommunikation, vatten m.m.)


* Här har främst utdelningar bidragit till verksamhetens överskott.

Läs mer om skatter hos Skatteverket.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se