Skatt

För 2018 är kommunalskatten 22,16 kronor. Landstingets skatt uppgår till 10,88 kronor. Sammantaget (kommun och landsting) är skattesatsen 33,04 kronor.

Den del av skatten som går till kommunen fördelar sig så här på olika verksamheter 2017:

23,92

Vård och omsorg till äldre

18,35

Grundskola för 3 002 elever

13,83

Förskola och fritidshem för 2 216 barn

9,60

 

Gymnasieutbildning för 1 036 elever samt vuxenutbildning för 357 elever

10,18

Insatser till funktionshindrade enligt LSS/LASS

4,55

Kultur- och fritidsverksamhet

3,36

Kommunens övriga verksamheter

5,68

Insatser inom individ- och familjeomsorgen

3,02

Försörjningsstöd (socialbidrag) till 673 hushåll

2,94

Skötsel av parker, gator samt 62 km cyklbanor mm

1,47

Räddningstjänst och civilförsvar

1,11

Politisk verksamhet och revision

0,98

Arbetsmarknadsåtgärder

0,38

Miljö- och hälsoskydd

0,72

Fysisk och teknisk planering

-0,10*

 

Affärsverksamhet (hamn, bostäder och lokaler, kollektivtrafik, fjärrvärme, vatten m.m.)

 

* Här har främst fjärrvärme och vatten bidragit till verksamhetens överskott.

Läs mer om skatter hos Skatteverket.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 mars 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se