Kommunens ekonomi

Målet med ekonomihanteringen är en god ekonomisk hushållning som är förutsättningen för att kunna möta viktiga behov och göra satsningar för medborgarna.

Bild på årsredovisningen 2016

Klicka på bilden för att läsa årsredovisningen i pdf-format

Den kommunala ekonomin har samma enkla regler som vilken hushållskassa som helst - det gäller att inkomsterna täcker utgifterna. All kommunal verksamhet går ut på att skapa bästa möjliga tillvaro för kommuninvånarna.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en central enhet under kommunstyrelsen som ansvarar för ekonomistyrning, budget- och redovisningsfrågor samt utveckling av ekonomiadministrativa rutiner. Vi hanterar även finansfrågor såsom upptagande av lån, placering av kommunens likvida medel och beredning av borgensärenden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 mars 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se