Medborgardialog

Medboargardialog

Alla i Köpings kommun ska kunna påverka, inte bara genom att gå och rösta var fjärde år, utan även genom att engagera sig i samhällsfrågor på olika sätt och göra skillnad.

Med medborgardialoger får invånarna komma med sina synpunkter på aktuella frågor. Medborgardialog kan ske på många olika sätt. Det viktiga är att politiker och medborgare diskuterar tillsammans vad kommunen ska satsa på

Medborgadialog leder till bättre beslut

Med hjälp av medborgardialoger får kommunens politiker bättre kunskap om vad kommunens medborgare tycker. En bra medborgardialog leder till att kommunen kan fatta bättre beslut som stämmer överens med medborgarnas önskemål.

Vi hoppas att dialogerna hjälper till att skapa en ökad kunskap och förståelse för hur kommunen fungerar. Medborgardialog leder också till en bättre och närmare kontakt mellan invånare och politiker.

 

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se