Publicerat: 2019-01-04

försörjingstöd

Köping kommun ligger i topp i Sverige när det gäller försörjningsstöd. 18% går på försörjningsstöd. vad vill moderaterna göra för att sänka den siffran eller tycker M att det är ok med 18%

Kurt

04 januari 2019

 

Hej Kurt,
Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån ( SCB)  så försörjs knappt 14 % ( 2017)  av Sveriges befolkning med olika former av bidrag. I statistiken ingår sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd ( vanligen kallat "socialbidrag). För Köpings del ligger motsvarande nivå på cirka 18 %, dvs något högre än riksgenomsnittet.

Vi tycker naturligvis inte att varken nivån på försörjningsstödet i Köping eller i landet som helhet är tillfredställande. Vår huvudingång i den här problematiken är "arbetslinjen". Genom lägre skatter på arbetsinkomster, enklare anställningsregler, sänkta bidragsnivåer, utbildning för bättre anställningsbarhet  mm vill vi stimulera , underlätta och skapa incitament för fler att komma in  på  den svenska arbetsmarknaden.

Ola Saaw (M)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Tillgänglighet

  Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se