Fråga partierna

Välkommen till vårt frågeforum. Här kan du ställa frågor och föra dialog med dina lokala politiska partier.

Du kan själv välja om du vill ställa din fråga till en eller flera politiker. Om frågan är av allmänt intresse kommer den, tillsammans med svaret, att publiceras här. Innan du ställer en fråga, läs gärna igenom tidigare inkomna frågor och svar. Kanske finns svaret där.

Här ser du vilka regler som gäller för frågeforumet och vilka politiker som svarar:

 • 2018-06-29 | Socialdemokraterna

  Nya Badhuset

  Hej
  Jag undrar utifrån att S ju brukar vara emot privata alternativ- varför man självklart låter en privat aktör vara den som ska driva även motionsdelen i det nya badhuset precis som det är idag? Bord...

  Läs svar
 • 2018-06-05 | Socialdemokraterna

  Husbilar

  På mötet den 25/9 2017 så fick jag till svar att så fort tjälen har släppt så ska man fixa ställplatser för husbilar!Man hade fått 1,3 milj...hoppas inte pengarna går åt att utreda...när blir det klar...
  Läs svar
 • 2018-05-02 | Socialdemokraterna

  Medlemskap i S

  Är det förenligt med medlemskap i S för de som är med i föreningar som är anslutna eller sympatiserar med Muslimska Brödraskapet ?
  Läs svar
 • 2018-04-11 | Socialdemokraterna

  Hemlöshet ansvar

  S hänvisar hela tiden till Ansvar som den enskilde skall ta för eget boende. Nu är det så här att en frisk människa har inga problem att jobba och skaffa bostad. de människor som inte förmår att skaff...
  Läs svar
 • 2018-04-04 | Socialdemokraterna

  Hemlöshet

  Så här säger Socialtjänstlagen: " 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
  - ekonomiska och sociala trygghet,
  - jämlikhet i levnadsvillkor,
  - aktiva ...

  Läs svar
 • 2018-03-29 | Kristdemokraterna

  Äldreboende

  Många äldre vill bo i service hus där de kan få gemenskap och service .Köping är det svårt att få äldreboende. vad vill Kristdemokraterna göra år det
  Läs svar
 • 2018-03-28 | Socialdemokraterna

  Medlemskap i Hat grupp

  är medlemskap i odemokratiska och hat grupp "jagärhär" förenligt med medlemskap i Socialdemokraterna ?
  Läs svar
 • 2018-03-28 | Moderaterna

  Ordningsvakter i Köping

  Hur ser Moderaterna på Ordningsvakt frågan i köping. skall kommun stå för tryggheten i centrum
  Läs svar
 • 2018-03-13 | Socialdemokraterna

  behöriga lärare i köping

  vad är anledningen till att Karlberg har så få behöriga lärare .
  Karlbergs​skolan
  Köping kommun
  Karlbergsskolan har motsvarande 39,7 heltidsanställda lärare, varav 59,4% har lärarlegitimation. I Köping k...
  Läs svar
 • 2018-03-05 | Kristdemokraterna

  fattig pensionärer i Köping

  Antal fattigpensionärer ökar kraftigt i Sverige. det är företrädes vis kvinnor. vad vill KD gör för att bryta den utvecklingen ,så kvinnor som arbetat inom den offentliga sektorn kan leva på sin pensi...
  Läs svar
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se